Bemutatkozás

A mottónk: Apró Lurkók Mozgolódva Cseperednek!

Óvodánk nevéből adódóan is, Kelenföld déli részén a Fehérvári út, Etele és Tétényi háromszögben helyezkedik el. A megközelíthetőség szempontjából kedvező lehetőséget biztosít a villamos és buszvonalakon egyaránt. Mindhárom telephely főútvonalakhoz közel, de mégis védett, csendes családi és társasházakkal körül ölelt területen fekszik.

 

Egy fő óvodavezető, egy függetlenített óvodavezető-helyettes, telephelyenként vezető-helyettes biztosítja az intézmény zavartalan működését.

Minden csoportban két szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, közvetlen segítőik szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek. Gyógypedagógus és pszichológus segíti nevelő munkájukat, szükség szerint külső utazó szakemberek támogatják a gyermekek fejlesztését, logopédus, gyógy-testnevelő, fejlesztőpedagógus, szurdopedagógus, konduktor, stb.

 

A dajkák, technikai dolgozók, kollégák a napi gondozási, nevelési folyamatok közreműködői. Pedagógiai asszisztenseink csoporton belül és egyénileg is fejlesztik a gyermekeket –az óvónő által meghatározott – területeken. A gyógypedagógus és a pszichológus támogatja a magatartási és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelését és a szakmai együttműködést.

A nevelők támogató, segítő, bátorító attitűdje modell a gyermekek számára, mely egyben alapfeltétele is a befogadó nevelésnek.

 

A program megvalósításához óvodánk rendelkezik tágas, világos csoportszobákkal, megfelelő méretű udvarral, kellő mennyiségű játékkal, felszereléssel, berendezéssel, szakmai eszközökkel. A zárt hatalmas fákkal védett udvarokon, több funkciós fa játszóegységekkel, homokozókkal a gyermekek játék- és mozgásigényét a szabadban eltöltött időben maximálisan kielégíthetjük. A mozgás, az edzettség, a szabad levegőn való tartózkodás megszerettetésében, környezetünk fokozottabb védelmében a családokkal kölcsönös együttműködésre törekszünk. Az óvó-védő intézkedések keretében a bejáratok számkódos nyitással működnek, így a bejáratok sokkal biztonságosabbak.

 

Óvodánkban az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, az öltözködés, a mozgás, edzés, pihenés és alvás megszervezésével, az ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel, valamint a környezetbarát és környezetkímélő szemléletmód alakításával törekszünk az egészségesebb életmód megvalósítására.

 

A Dél-Kelenföldi Óvoda főcélja:

  • a kisgyermekek mozgásfejlesztésének lehetősége a mindennapokban, a testi nevelés, mint tevékenység és az egészséges életmód megalapozása a szülők, családok bevonásával.

Kerületünk a Mozgásfejlesztés Szakmai Centrum óvodájaként a játékos mozgás és az egészséges életmód megalapozása, megismerése, megszerettetése a hosszú távú cél. Mind a három telephely rendelkezik tornaszobával és a közösségek is nagyon fontosnak és lényegesnek tartják a gyermekek mozgásának kellő kielégítését és fejlesztését. A mozgás elengedhetetlen ahhoz, hogy egy kisgyermek megismerje az őt körülvevő világot.

 

Az óvodai alapszolgáltatások körébe tartozik szükség szerint nagycsoportosaink számára a gyógytestnevelés, valamint 5-6 éveseink számára a logopédiai foglalkozás.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA