Programok

Óvódák hagyományai, ünnepei

Dél - Kelenföldi Óvoda, székhely (korábbi Mozgolóda)

 

Nevelési értékeink alappillérei az ünnepek, és az azokra való készülődés. Az ünneptől ünnepig tartó, sokféle tevékenységet, programot kínáló mindennapjainkban az egyetemes kultúra hagyományai éppúgy értéket képviselnek, mint a saját örömünkre teremtett „mozgolódós” hagyományok.
 
Ünnepeink, rendezvényeink:

 • almaszüret,
 • a zene világnapja,
 • apróka-próba a kicsik, új gyermekek játékos avatása,
 • adventi készülődés,
 • Mikulás, egyben az óvoda születésnapja,
 • farsang,
 • nemzeti ünnep,
 • húsvét,
 • környezet megismerésére és védelmére ösztönző napok: 
   (Víz, Föld, Madarak és fák napja),
 • Madárbarát kert adta lehetőségek,
 • anyáknapi készülődés,
 • évzáró tanulmányi séták, kirándulások,
 • ballagás: iskolába készülők búcsúztatója,
 • mozgolóda napok: sport hét.

Szívesen veszünk részt kerületi versenyeken, játékokon, tematikus napokon, környezetvédelmi heteken, egészséges életmódra buzdító kampánynapokon. Az intézmény és a családok közti kapcsolatot erősítik a gyermekek alkotásaiból szervezett kiállítások, valamint az egy-egy témában történő könyvek, ill. egyéb tárgyak gyűjtési akciói.
 
Gyermekek egyéb tevékenységei: a gyerekeket bevonjuk a kertgondozásába, növények ültetésébe, komposztálás folyamataiba, madáretetésbe, itatásba. Az óvónők havonta szerveznek a szülőkkel közösen színház-, múzeum-, könyvtárlátogatást, tanulmányi sétákat, kirándulásokat.

 


Lurkó Óvoda

 

Hagyományaink ápolása segíti a családokkal való harmonikus együttműködést, a gyerekeknek, a gye­rekekről szólnak.

 
Hazafias, nemzeti ünnepeink formája a megemlékezés, melyet a gyermekek életkori sajátosságainak megfele­lően tartunk meg (Március 15., Augusztus 20., Október 23.).

 
Családias jellegű ünnepeinket elsősorban a készülődés jellemzi, az ünnepeket megelőző napokban tartjuk (Húsvét, Mikulás, Karácsonyt megelőzően adventi teadélután, Anyák Napja).

 
Óvodánk arculatát meghatározó egyéb ünnepeink: Őszi családi nap, Márton nap, Mikulás napi sportnap, Farsangi mulatság-táncház, Nyuszi napi sportnap, Tavaszi családi és sportnap, Lurkó-váró hét. Kirándulásainkat a csoportok projekttervéhez iga­zítva ismeretszerzés, tapasztalatszerzés céljából szer­vezzük.

 
A nevelési év lezárásaként, május végén, a gyermek­nap megünneplésével és az iskolába készülő gyermekek búcsúztatásával Lurkó –napot tartunk.

 


Cseperedő Óvóda

 

Ünnepeink és hagyományaink ápolása, valamint a szülőkkel való harmonikus együttmű­ködésünk garancia nevelőmunkánk hatékonyságára.

 

Hagyományaink között szerepel a szüreti mulatság mustkészítéssel, népi hagyományokkal, a kerület nap­jával egybeesik a Márton - napi mulatság (XI.11.), az adventi készülődés hangulatát teszi teljessé a mézeskalácssütés, a Luca - napi vásár, a télűző farsangi mulatsághoz az óvodában készítjük a jelmezeket a gyerekekkel együtt.

 

A gyermeknapon játékos feladatok színesítik a programo­kat, májusban az édesanyák köszöntését követően egy családi délután keretében az édesapákat, nagypapákat ünnepeljük egy óriási játékdélutánnal, ahol „komoly” versennyel kell a családtagoknak is megbirkóznia.

 

Ünnepeink sorát kibővítettük az egészséges életmód­dal kapcsolatos ünnepekkel, amikor versenyjátékok, fák - virágok ültetésével, állatok gondozásával igyekszünk a gyermekek kör­nyezetbarát beállítódását megalapozni. (Föld Napja, Víz Napja, Állatok Világnapja, Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap). A „Zöld Óvoda” és a Madárbarát kert címmel és a Cseperedő Liget létrehozásával bővültek környezetünk gondozási feladatai, mely tevékenységekbe a családok szívesen és aktívan bekapcsolódnak. A „Cseperedjünk egészségesen” Alapítvány, támogatja az Óvoda nevelési célkitűzésit, partner a környezettudatos magatartás kialakításában, megalapozásában, a mozgás megszerettetésben.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA