Hirdetmény az óvodai beiratkozásról a 2024-2025-ös nevelési évre

A dokumentumokat 2024. 05. 06-10. között várjuk a megadott e-mail címen!

Tisztelt Szülők! Kedves Családok!

Elérkezett az óvodai beiratkozás időszaka a 2024-2025-ös nevelési évre.

A tájékoztató alatt megtalálják a szükséges dokumentumokat, kérem, olvassák át és annak megfelelően küldjék a következő email címre a kitöltött, mindkét szülő által aláírt iratokat.

Az e-mail tárgyában mindenképpen szerepeljen a gyermek neve.

beiratkozas.delkelenfoldiovi@gmail.com


Kérjük, fokozottan figyeljenek, hogy a dokumentumokat a megadott időszakon belül küldjék meg! A korábban beérkezett dokumentumoket visszaküldjük!Kérjük, a jelentkezési lapon mindenképpen jelöljék, hogy melyik feladatellátási helyre (óvodába) jelentkeznek, illetve milyen sorrendben!

A Hirdetmény tartalmazza részletesen, a pontos információkat!

"Az óvodai jelentkezéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • óvodai jelentkezési lap pontos adatokkal, részletes indoklással kitöltve (az adatok sorában a szülővel való kapcsolatfelvétel érdekében kérjük a szülő e-mail elérhetőségének precíz megadását),
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3) bek.),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek sajátos nevelési igényét, speciális ellátását igazoló dokumentum (orvosi szakvélemény, szakértői vélemény),
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (Rendelet 20. § (3) bek.),
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat (Nkt. 92. §). A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, okmányok másolatát - az óvodai jelentkezési lap mellékleteként - e-mailben kell eljuttatni az érintett óvoda részére."

Az óvoda bemutatkozását megtalálják a honlapon videó formájában: https://delkelenfoldiovi.ujbuda.hu/videok

Halászné Bogdány Zsuzsanna

Óvodavezető

Új óvodai körzethatárok


A 2024-2025-ös nevelési évvel a kerület óvodáinak körzethatárai az alábbi dokumentum szerint módosulnak:

Körzethatárok

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA