Étkezés

A Dél-Kelenföldi Óvodában napi 3x-i étkezésben részesülnek a gyermekek.

Ennek díját csekken, vagy átutalással rendezhetik. Az óvoda napi étkezéséről a Pensio Kft gondoskodik és a Mechanika konyha készíti el az ételeket.

Ha megigénylik a székhely és telephelyeken dolgozó óvodatitkároknál az ingyenes étkezést,

akkor hiányzás esetén kötelessége lemondani azokat a napokat, amikor a gyermeke nem jön az óvodába.

 

Az alábbiakban áttekintheti az ingyenes étkezés jogosultsági formáját.

Ingyenes intézményi gyermekétkeztetés

 

A Gyvt. rendelkezései értelmében 2015. szeptember 1-től:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani (ingyenes étkezés) [Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdés]

 

A bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

    • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
    • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
    • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
    • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2016-ban: 95.960 Ft-ot), vagy
    • nevelésbe vették;

© 2013-2017 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA