Hírek

Könyvrendelés kedvezményes áron!

A mellékelt listán szereplő könyveket
kedvezményes áron lehet megrendelni,
gyerek nevével, csoportjával,
könyv címével, szerzőjével, árával ellátott
lezárt borítékba
pontosan kiszámolt összeget
leadva az óvónéniknél,
  
határidő: 2017. nov. 5.

2017/18-as nevelési évre felvett gyerekek listája

     

Dél-Kelenföldi Óvoda Mozgolóda székhely

(1119 Bp. Lecke u. 15-19.)

Szülői értekezlet: 2017. június 13-án (kedd) 16:30-tól.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Az elutasító határozatokat az óvodában átvehetik.

felvett_gyermekek_nevsora_mozgoloda.pdf

     

Dél-Kelenföldi Óvoda Cseperedő telephely

(1119 Bp. Albert u. 28.)

Szülői értekezlet: 2017. június 13-án (kedd) 17:15-től.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Az elutasító határozatokat az óvodában átvehetik.

felvett_gyermekek_nevsora_cseperedo.pdf

      

Dél - Kelenföldi Óvoda Lurkó telephely

1119 Bp. Bornemissza u. 21.

Szülői értekezlet: 2017.jún.8. csütörtök 16:30-tól.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Az elutasító határozatokat az óvodában átvehetik.

felvett_gyermekek_nevsora_lurko_1.pdf

     

Dél-Kelenföldi Óvoda

2017/2018. nevelési évre előjegyzett gyermekek névsora:

del-kelenfoldi_ovoda_elojegyzett_gyermekek.pdf

       

      

H I R D E T M É N Y

a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

    
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

    

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

   

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

Az óvodai beíratás időpontja:

2017. május 2-ától 5-éig

az óvodák napi nyitva tartásának teljes időtartama alatt

reggel 6 órától délután 18 óráig.

A hirdetmény teljes szövege idekattintva olvasható el.

Letöltehető dokumentumok:

      

© 2013-2017 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA